• zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
  • wywóz i unieszkodliwianie odpadów
  • selektywna zbiórka odpadów
  • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
  • zagospodarowanie terenów zieleni
   
       
   
Działy i zakłady

Dział realizacji usług

Harmonogramy wywozów

Wzory umów, zleceń

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

W przygotowaniu ...


Newsletter
Strona główna
KOMUNIKAT


   28 lutego odbędzie się oficjalne otwarcie nowego schroniska dla zwierząt przy ulicy Komunalnej. Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w imprezie towarzyszącej temu wydarzeniu. Czworonogi zostaną przeprowadzone ze starego do nowego schroniska przez wolontariuszy. Po przecięciu wstęgi na placu nowego schroniska odbędzie się prezentacja zwierząt, wykład behawiorysty na temat opieki nad czworonogami, zwiedzanie schroniska oraz poczęstunek. Dla uczestników imprezy przewidziane są upominki od Urzędu Miasta, a pierwszych pięć osób, które zdecydują się zaadoptować pieska ze schroniska, otrzyma wyprawkę ze wszystkimi potrzebnymi produktami dla swojego nowego pupila.
   Wszystkich chętnych zapraszamy na godz. 10:45 przed Urząd Miasta, skąd autobusem komunikacji miejskiej przejadą do starego schroniska przy ul. Dęblińskiej.  Jako bilecik wstępu prosimy o przyniesienie ze sobą puszki pokarmu dla podopiecznych schroniska. Powrót autobusem o godz. 13:00 z nowego schroniska pod Urząd Miasta.Projekt pn. "Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy Gmin Ościennych, poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach - poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadów", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach w ramach VI Osi Priorytetowej: Środowisko i Czysta Energia, działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska – Kategoria II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

czytaj więcej...


Uroczystość otwarcia rozbudowanej i zmodernizowanej części Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach odbyła się 30.09.2014 r.

   Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Parku Naukowo – Technologicznego w Puławach przemówieniami  m.in. Prezesa Tomasza Wadasa, Prezydenta Janusza Grobla i przedstawicieli władz.

czytaj więcej...


KOMUNIKAT

 

W dniu 18.08.2014r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. uzyskał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej i zmodernizowanej części Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy Gmin Ościennych, poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach - poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadów" współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Decyzja ta kończy niełatwy, prawie dwuletni okres prowadzonych robót budowlanych. W związku z powyższym w dniu 30.09.2014r. planowane jest uroczyste otwarcie Zakładu wraz z jego poświęceniem. Wśród zaproszonych gości są m.in. przedstawiciele władz państwowych, Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego  w Puławach, Gminy Miasto Puławy, okolicznych gmin oraz Spółdzielni Mieszkaniowych i lokalnych firm. Relacja z uroczystości wraz z dokumentacją fotograficzną zostanie zamieszczona na stronie internetowej na początku października bieżącego roku.KOMUNIKAT


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku, gmina przejmuje obowiązek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zamian za prawo poboru opłaty od mieszkańców gminy.


Gmina Miasto Puławy od 1 lipca przejmuje obowiązek odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów będzie się odbywał na takich samych zasadach jak dotychczas.


Informacje o nowym systemie gospodarki odpadami można również znaleźć na stronie www.um.pulawy.pl/czystagmina. Można tam znaleźć podstawowe informacje, dotyczące nowych zasad w gospodarce odpadami, które wprowadza znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znajdziemy tam między innymi deklaracje i wzory deklaracji, które każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wypełnić. Jest też zbiór najczęściej zadawanych pytań w sprawie systemu śmieciowego.


Szczegółowe informacje na temat nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi udzielane są pod nr. tel. 81 886 87 68 w.128/129, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o..

KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach uprzejmie informuje, iż w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie zachodzi konieczność wypowiadania lub rozwiązywania umów z osobami fizycznymi (właścicielami nieruchomości zamieszkałych) na odbiór odpadów, gdyż umowy dotyczące odbioru odpadów wygasają z dniem 1 lipca 2013 r.
Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy posiadają podpisane z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach umowy na odbiór odpadów o konieczności uregulowania do dnia 30 czerwca 2013 r. należności za wykonywane przez Spółkę usługi odbioru odpadów.
Ponadto informujemy, że istnieje możliwość wykupu pojemników na odpady stanowiących własności ZUK Sp. z o.o. w Puławach.
Więcej informacji w sprawie wykupu pojemników można uzyskać pod nr tel. (81) 886 20 18Do pobrania na naszy stronach :

deklaracje, wzory wypełnienia, ulotka

czytaj więcej...
   
   
   
Copyright © 2007 ZUK w Puławach. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt DDesign